Voorzitter: Valentijn
Notulist: Sven
Aanwezig:  Ben, Jan, Valentijn, Pima, Dominick, Ruud, Bob, Sven

Michael
Via Pima is er inmiddels contact gelegd met Michael. Pima gaat uitzoeken wat er aan de hand is, en Michael vragen hier langs te komen, en de administratie over te dragen. Zodra de situatie opgelost is, moet er een bericht naar de media om dat aan te geven. Tevens moet er aan Michael gevraagd worden of het zwartepieten-pak dat hier ligt compleet is.

Tenten
Het idee is ingebracht om tenten waarvan het zeker is dat ze niet meer gebruikt gaan worden, af te breken, in te pakken, en binnen te leggen (voor het geval ze later nodig zijn), om zo makkelijker overzicht over de resterende tenten te houden. Het is niet duidelijk om hoeveel tenten het precies gaat, maar waarschijnlijk zullen dit er niet veel zijn.

Vergadering stadskantoor
Pima is in gesprek geweest tijdens een vergadering op het stadskantoor.  Aan de groep mensen die zich vanuit de gemeente bezig houdt met Occupy Dordrecht, moet het nieuwe algemene telefoonnummer doorgegeven worden. Tevens zal deze groep voor een volgende vergadering uitgenodigd worden in de hoofdtent, zodat zij direct met occupiers in gesprek kunnen, en een aantal vragen van de kant van de gemeente beantwoord kunnen worden. Eventuele belangrijke punten van de occupiers kunnen dan ook aangedragen worden. Het gaat om de volgende vragen vanuit de gemeente:
1. Zijn alle tenten nodig?
2. Hoe gaat oud en nieuw verlopen?
3. Wat zijn de plannen over 3 maanden?
4. De gemeente ziet graag afbouw, wat zouden mogelijke alternatieven zijn en zijn deze gewenst?

Bezetting
De bezetting is nog steeds een probleem, er is niet genoeg mankracht om ook naar buiten toe dingen te organiseren. Een van de ideeen om meer occupiers te krijgen, is het uitgeven van een Occupy-krant. Tevens moet er toch gekeken worden of er meer activiteiten georganiseerd kunnen worden om mensen meer te kunnen betrekken bij de occupation.

Occupy-krant
Voor het idee van de Occupy-krant zal een e-mailadres opgezet worden door Dominick (redactie@occupydordrecht.org). Tevens zal er een oproep geplaatst worden op de voorpagina van de Occupy Dordrecht-website. Een aantal ideeen die naar voren zijn gebracht zijn onder andere het neerzetten van (gratis mee te nemen) exemplaren van de krant voor de hoofdtent – vergelijkbaar met hoe de Metro, Spits, etc worden verspreid, het neerleggen van kranten bij snackbars, huisartsen, sociale dienst, en andere plaatsen waar mensen vaak moeten wachten, en het aanbieden van het eerste exemplaar aan de burgemeester.

Advertenties