Voorzitter + Notulist: Sven
Aanwezig: Sven, Dominick, Jan, Paul, Ruud, Kim

Herevaluatie alcoholverbod
Tijdens de General Assembly van 3 december is er gestemd voor een volledig alcoholverbod in de hoofdtent(en). Vandaag heeft een herevaluatie plaatsgevonden, en is een extra punt aan het voorstel toegevoegd: dat er ook geen alcoholhoudende dranken de tent meer in mogen komen, ook niet ongeopend.
Voorstel aangenomen: 5 voor, 0 tegen, 1 niet gestemd.

Algemeen telefoonnummer
De oude algemene telefoon is met een van de vertrokken occupiers mee terug gegaan. Besproken is wie er een nieuwe algemene telefoon gaan verzorgen.
Resultaat: Jan neemt een telefoon mee die als algemene telefoon gebruikt gaat worden.

Vaste General Assembly
Ongeveer een week geleden is er door Pima het voorstel gedaan om een vaste wekelijkse General Assembly in te plannen, waarbij iedereen verzocht wordt aanwezig te zijn. In deze GA is dat voorstel uitgebreid tot 2 ‘centrale’ General Assemblies per week: op woensdag en op zaterdag om 19:30. Iedereen wordt verzocht in ieder geval op minstens een van deze dagen aanwezig te zijn, zodat de communicatie soepeler verloopt met degenen die niet vaak aanwezig zijn.
Voorstel aangenomen: 6 voor, 0 tegen, 0 niet gestemd

Oplopende spanningen
Er zijn recentelijk nog wel eens wat spanningen opgelopen, onder andere door persoonlijke situaties. Er is een suggestie gemaakt om er een gewoonte van te maken jezelf even af te zonderen als de spanning te hoog oploopt, en op een later moment verder in gesprek te gaan. Dan ook het verzoek aan anderen om, mocht iemand even naar zijn tent vertrekken, hem met rust te laten en op een later moment verder te praten.
Samenvatting: Lopen de spanningen te hoog op, vertrek dan even naar een tent om tot rust te koelen, en aan anderen het verzoek om deze personen dan ook even met rust te laten.

Micheal en financien
Er is al een tijdje geen contact meer met Michael, terwijl hij nog steeds een deel van de donaties in zijn bezit heeft. Telefonisch contact blijkt onmogelijk. Volgens een aantal mensen werkt Michael op zaterdag in Bibelot de Popcentrale, dus zou het een goed idee zijn als iemand op zaterdag daar even langs gaat om hem hier op aan te spreken, en in ieder geval de financien af te handelen. Verdere suggesties om contact te leggen zijn welkom.
Samenvatting: Op zaterdag moet iemand bij Bibelot de Popcentrale langsgaan om Michael aan te spreken.

(bewerkt op dinsdag 13 december 2011, Bibelot aangepast naar Popcentrale)

Advertenties