Woensdag 30 november 2011 – 20:00 uur – Filmavond

Deze week is de documentaire ‘The corporation’ te zien.

De documentaire probeert in kaart te brengen wat de macht is van grote bedrijven in onze kapitalistische samenleving. En hoe die macht steeds vaker lijkt te ontsporen. Na de val van het communisme is het kapitalisme in Amerika tot grote winnaar uitgeroepen. ‘The Corporation’ probeert die triomfantelijke glimlach van het kapitalistische gezicht te slaan. Al is dit het systeem zelf inmiddels al behoorlijk gelukt in de context van de kredietcrisis.

De filmavond is een avond – iedereen is welkom, of je nu bij Occupy Dordrecht betrokken bent of niet.

Donderdag 01 december 2011 – 19.30 uur – Open discussieavond
Het thema van de discussieavond is het banksysteem, en de volgende twee stellingen zullen in eerste instantie besproken worden:

  • Waar liggen de problemen in het banksysteem?
  • Wat zouden mogelijke oplossingen zijn voor deze problemen?

De discussieavond is een open discussieavond – iedereen is welkom, of je nu bij Occupy Dordrecht betrokken bent of niet.

Zondag 05 december – 15:00 uur – Occupoetry – Verschillende dichters (onder voorbehoud)

Zondag 27 november j.l. heeft Scotch bij ons opgetreden (foto’s en video’s volgen snel). Dit is bij velen in de smaak gevallen en dus willen we de komende zondagen invullen met muziek en poëzie. Deze zondag zullen verschillende dichters hun voordracht houden bij Occupy Dordrecht.

Advertenties