Er is besloten om voorlopig op de blog notulen van de vergaderingen bij te houden. Een echte ‘notulen-site’ is in aanbouw, tot die tijd zal de blog gebruikt worden.

Notulist: Sven
Deelnemers: Dominick, Bob, Sven, Valentijn, Pima, Jan
Datum en tijd: 15 november 2011, rond 21:30

Deze vergadering was later dan gepland, omdat er om half 8 vrijwel niemand van de Occupiers aanwezig was. Vanwege de lage opkomst zijn alle besluiten voorlopige besluiten die in een latere vergadering gewijzigd kunnen worden.

Agendapunt: Filmavond op woensdag
Een filmavond is gepland voor woensdag 16 november, van 20:00 tot 22:00. Als gevolg hiervan zal de General Assembly verplaatst worden naar 18:30. De film die, in het kader van de discussie-avond op donderdag, vertoond zal worden is The Secret of Oz.
De filmavond is een open filmavond – iedereen is welkom, of je nu bij Occupy Dordrecht betrokken bent of niet. 
Woensdag 16 november, 20:00 – 22:00, in de informatietent

Agendapunt: Discussieavond op donderdag
Ook deze donderdag zal er een open discussieavond zijn. Het thema van de discussie-avond is het banksysteem, en de volgende twee stellingen zullen in eerste instantie besproken worden:
– Waar liggen de problemen in het banksysteem?
– Wat zouden mogelijke oplossingen zijn voor deze problemen?
Deze discussieavond zal voortborduren op de film The Secret of Oz die op woensdagavond vertoond zal worden – het is dan ook zeker aan te raden ook daar aanwezig te zijn, al is dit uiteraard niet verplicht.
De discussieavond is een open discussieavond – iedereen is welkom, of je nu bij Occupy Dordrecht betrokken bent of niet.
Donderdag 17 november, 19:30, in de informatietent 

Agendapunt: Alcohol en nachtdiensten
Er is een voorstel gedaan om de volgende regel in te voeren: Als je ingeroosterd bent voor de nachtdienst, moet je nuchter aan je dienst beginnen en geen alcohol drinken gedurende de dienst. Dit geldt alleen voor ingeroosterde nachtdienst, en niet voor anderen die aanwezig zijn.
Met 3 stemmen voor en 2 stemmen neutraal, is het voorstel voorlopig aangenomen en zal het opnieuw geevalueerd worden bij een volgende vergadering met grotere opkomst. 

Agendapunt: Volume en rusttijden
Dit is al besproken in een eerdere vergadering, maar is opnieuw aangestipt vanwege klachten van slapers over het lawaai in de afgelopen nacht. ‘Rusttijd’ houdt in dat muziek zacht gaat, er geen muziekinstrumenten bespeeld mogen worden, en dat gesprekken op laag volume gevoerd worden – zowel om de slapers niet te storen, als om klachten van de omgeving te voorkomen.
Er is in een vorige vergadering via consensus besloten dat op vrijdag- en zaterdagavond de rusttijd vastgesteld is op 23:00, en op alle andere doordeweekse dagen de rusttijd ingaat om 22:00.

Agendapunt: Protestmars
Door diverse andere occupations is een protestmars voorgesteld.
Dit agendapunt is verplaatst naar een toekomstige vergadering met meer opkomst.

Agendapunt: Workshops
Vanuit Occupy Den Haag is de suggestie gekomen om workshops te organiseren. Hierbij het verzoek aan iedereen om na te denken over ideeen voor workshops.
Ideeen voor workshops zullen besproken worden op een toekomstige vergadering met meer opkomst.

Agendapunt: Wijkagent
Pima heeft gepoogd contact op te nemen met de wijkagent, maar heeft deze nog niet kunnen bereiken. Een suggestie was om via 0900-8844 in contact proberen te komen.
Pima gaat hier nog achteraan.

Agendapunt: Flyers
Valentijn heeft een flyer-ontwerp doorgestuurd, en hier zijn wat suggesties voor verbetering gedaan om beter aan te sluiten bij ‘het publiek’. Voorstellen waren om de afbeelding weg te halen en er een flyer met enkel tekst van te maken, de uitlijning netter te maken, en de tekst op zo’n manier schrijven dat deze het algemene publiek aanspreekt, en niet enkel de occupiers.
Sven gaat aan de slag met het aanpassen van de flyer, eventueel samen met Valentijn en anderen die kunnen helpen.

Agendapunt: Muziek op zondag
Het is onduidelijk of er voor  zondag nog muziek staat gepland, hierover is geen duidelijke communicatie met Michael. Bob merkt op dat Michael alles graag zelf lijkt te willen regelen, maar dat dit niet uit de verf komt, en dat dat beter georganiseerd moet worden.
Dit agendapunt is verplaatst naar een toekomstige vergadering waar Michael aanwezig is.

Agendapunt: Kluis
Er is voorgesteld een kluis te regelen om de donaties en het kasboek in te bewaren, in plaats van het door een persoon zelf te laten beheren en meenemen, wat niet praktisch is aangezien deze niet altijd aanwezig kan zijn.
Pima zal zorg dragen voor een kluis. 

Agendapunt: Isolatie en pallets
Isoleren van de informatietent zou dit weekend moeten gaan gebeuren – Pima zal zaterdag pallets gaan regelen en vervoeren voor de vloer-isolatie van de informatietent, iemand anders zal stro moeten gaan regelen. De tent zal niet opgetild worden, zodat de gaten onder de informatietent gelijk afgesloten worden en zo de tocht verminderd wordt.
Pima regelt pallets, iemand anders moet op zoek gaan naar stro. 

Advertenties