Notulen General Assembly woensdag 14 december 2011

Voorzitter: Valentijn
Notulist: Sven
Aanwezig:  Ben, Jan, Valentijn, Pima, Dominick, Ruud, Bob, Sven

Michael
Via Pima is er inmiddels contact gelegd met Michael. Pima gaat uitzoeken wat er aan de hand is, en Michael vragen hier langs te komen, en de administratie over te dragen. Zodra de situatie opgelost is, moet er een bericht naar de media om dat aan te geven. Tevens moet er aan Michael gevraagd worden of het zwartepieten-pak dat hier ligt compleet is.

Tenten
Het idee is ingebracht om tenten waarvan het zeker is dat ze niet meer gebruikt gaan worden, af te breken, in te pakken, en binnen te leggen (voor het geval ze later nodig zijn), om zo makkelijker overzicht over de resterende tenten te houden. Het is niet duidelijk om hoeveel tenten het precies gaat, maar waarschijnlijk zullen dit er niet veel zijn.

Vergadering stadskantoor
Pima is in gesprek geweest tijdens een vergadering op het stadskantoor.  Aan de groep mensen die zich vanuit de gemeente bezig houdt met Occupy Dordrecht, moet het nieuwe algemene telefoonnummer doorgegeven worden. Tevens zal deze groep voor een volgende vergadering uitgenodigd worden in de hoofdtent, zodat zij direct met occupiers in gesprek kunnen, en een aantal vragen van de kant van de gemeente beantwoord kunnen worden. Eventuele belangrijke punten van de occupiers kunnen dan ook aangedragen worden. Het gaat om de volgende vragen vanuit de gemeente:
1. Zijn alle tenten nodig?
2. Hoe gaat oud en nieuw verlopen?
3. Wat zijn de plannen over 3 maanden?
4. De gemeente ziet graag afbouw, wat zouden mogelijke alternatieven zijn en zijn deze gewenst?

Bezetting
De bezetting is nog steeds een probleem, er is niet genoeg mankracht om ook naar buiten toe dingen te organiseren. Een van de ideeen om meer occupiers te krijgen, is het uitgeven van een Occupy-krant. Tevens moet er toch gekeken worden of er meer activiteiten georganiseerd kunnen worden om mensen meer te kunnen betrekken bij de occupation.

Occupy-krant
Voor het idee van de Occupy-krant zal een e-mailadres opgezet worden door Dominick (redactie@occupydordrecht.org). Tevens zal er een oproep geplaatst worden op de voorpagina van de Occupy Dordrecht-website. Een aantal ideeen die naar voren zijn gebracht zijn onder andere het neerzetten van (gratis mee te nemen) exemplaren van de krant voor de hoofdtent – vergelijkbaar met hoe de Metro, Spits, etc worden verspreid, het neerleggen van kranten bij snackbars, huisartsen, sociale dienst, en andere plaatsen waar mensen vaak moeten wachten, en het aanbieden van het eerste exemplaar aan de burgemeester.

Advertenties

Update: wat hebben we nog nodig?

Uiteraard hebben we nog steeds de hulp van iedereen nodig om Occupy Dordrecht draaiende te houden. Naast hulp in de vorm van mankracht en bezetting (zie ook het bericht op de website), hebben we ook nog een aantal spullen nodig.

Wat hebben we nodig?
Waar we momenteel nog dringend naar op zoek zijn, is thermoskleding, hoekharingen, zeilen, kaarsen, koffie, eieren, eten in blik, sauzen, aardappelen, een grote sterke tent of legertent, en frisdranken/sappen/siroop. Ook kaas gaat erg hard en is zeer welkom. Tevens kunnen we rookworst, zuurkool en spekblokjes goed gebruiken – voor het maken van stamppotten – en zijn dingen als afwasmiddel of bleek welkom voor het schoonmaken. Ook verlichting is welkom.

Tevens staat altijd een recente en bijgewerkte lijst van wat we nodig hebben op de website, aan de rechterkant.

Notulen General Assembly zaterdag 10 december 2011

Voorzitter + Notulist: Sven
Aanwezig: Sven, Dominick, Jan, Paul, Ruud, Kim

Herevaluatie alcoholverbod
Tijdens de General Assembly van 3 december is er gestemd voor een volledig alcoholverbod in de hoofdtent(en). Vandaag heeft een herevaluatie plaatsgevonden, en is een extra punt aan het voorstel toegevoegd: dat er ook geen alcoholhoudende dranken de tent meer in mogen komen, ook niet ongeopend.
Voorstel aangenomen: 5 voor, 0 tegen, 1 niet gestemd.

Algemeen telefoonnummer
De oude algemene telefoon is met een van de vertrokken occupiers mee terug gegaan. Besproken is wie er een nieuwe algemene telefoon gaan verzorgen.
Resultaat: Jan neemt een telefoon mee die als algemene telefoon gebruikt gaat worden.

Vaste General Assembly
Ongeveer een week geleden is er door Pima het voorstel gedaan om een vaste wekelijkse General Assembly in te plannen, waarbij iedereen verzocht wordt aanwezig te zijn. In deze GA is dat voorstel uitgebreid tot 2 ‘centrale’ General Assemblies per week: op woensdag en op zaterdag om 19:30. Iedereen wordt verzocht in ieder geval op minstens een van deze dagen aanwezig te zijn, zodat de communicatie soepeler verloopt met degenen die niet vaak aanwezig zijn.
Voorstel aangenomen: 6 voor, 0 tegen, 0 niet gestemd

Oplopende spanningen
Er zijn recentelijk nog wel eens wat spanningen opgelopen, onder andere door persoonlijke situaties. Er is een suggestie gemaakt om er een gewoonte van te maken jezelf even af te zonderen als de spanning te hoog oploopt, en op een later moment verder in gesprek te gaan. Dan ook het verzoek aan anderen om, mocht iemand even naar zijn tent vertrekken, hem met rust te laten en op een later moment verder te praten.
Samenvatting: Lopen de spanningen te hoog op, vertrek dan even naar een tent om tot rust te koelen, en aan anderen het verzoek om deze personen dan ook even met rust te laten.

Micheal en financien
Er is al een tijdje geen contact meer met Michael, terwijl hij nog steeds een deel van de donaties in zijn bezit heeft. Telefonisch contact blijkt onmogelijk. Volgens een aantal mensen werkt Michael op zaterdag in Bibelot de Popcentrale, dus zou het een goed idee zijn als iemand op zaterdag daar even langs gaat om hem hier op aan te spreken, en in ieder geval de financien af te handelen. Verdere suggesties om contact te leggen zijn welkom.
Samenvatting: Op zaterdag moet iemand bij Bibelot de Popcentrale langsgaan om Michael aan te spreken.

(bewerkt op dinsdag 13 december 2011, Bibelot aangepast naar Popcentrale)

Met spoed gezocht: stevige (leger)tent

In verband met de harde storm zijn we met spoed op zoek naar een stevige legertent. Onze partytenten, die gebruikt worden als gezamenlijke tent, ontvangstplaats, huiskamer en keuken, houden het nog net, maar we vrezen dat het niet lang meer zal duren voor ze het begeven.

We zijn dus op zoek naar een stevige (leger)tent die opgewassen is tegen de harde windstoten! Ook zeilen zijn nog steeds een grote hulp! Kan jij ons helpen? Laat dan je reactie achter, of stuur een e-mail naar informatie@occupydordrecht.org

Bij voorbaat dank!

10 december – dag van de mensenrechten

In navolging van de succesvolle globale protesten op 15 oktober 2011, de dag waarop wereldwijd veel Occupy protesten van start zijn gegaan, zullen mensen op 10 december 2011 opnieuw wereldwijd massaal de straat op gaan!

10 december 2011 is de dag van de mensenrechten. Vele mensenrechtenorganisaties en protestacties grijpen deze dag aan om nog eens extra aandacht te vestigen op aandachtspunten, maar ook om behaalde prestaties op het gebied van mensenrechten te vieren. Ook de Occupy beweging zal deze dag aangrijpen als globale protestdag.

Occupy Dordrecht wil deze dag natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. Samen met jullie willen wij ons verzetten tegen het systeem dat gebaseerd is op de macht van het geld en niet op menselijke waarden. Dag na dag onderdrukt het fundamentele vrijheden en bevordert het constant de hebzucht van een aantal machtigen over de behoeften van vele. Deze macht financiert oorlogen, voedingsmiddelen- en farmaceutische monopolies, het sponsort dictatoriale regimes over de hele wereld, het vernietigt het milieu, manipuleert en censureert informatiestromen en transparantie. Maar ook willen we de al behaalde resultaten op het gebied van mensenrechten vieren, en dit alles middels een dagvullend programma.

We willen debat stimuleren hoe wij allen naar een systeem kunnen werken waarin eenieder gelijk is. Een wereld waarin iedereen gelijke kansen krijgt en de macht niet uitsluitend in handen ligt van een klein aantal mensen op deze wereld. Waarin iedereen in vrijheid kan leven. Een wereld waarin echte democratie kan worden gerealiseerd en waarin het niet om consumentenrechten gaat, maar om mensenrechten!

Een preciezer programma zal spoedig volgen, maar we willen deze dag invullen met verschillende lezingen, muzikanten/dj’s, dichters, kunstenaars, workshops, documentaires en discussies. Wij vragen iedereen op te staan en een vuist te maken, om als de volle 100% de mensenrechten te vieren, maar vooral te strijden voor de aandachtspunten. Want, ondanks dat ons wordt voorgehouden dat dit het best mogelijke systeem is, weten wij dat het ook beter kan!

Op dit moment zijn wij nog druk bezig om het programma rond te krijgen. Kan jij helpen met de invulling van het programma, of heb je een leuk idee waarbij je hulp nodig hebt of dat je op eigen initiatief wilt uitvoeren? Mail ons! informatie@occupydordrecht  Of laat hieronder je reactie achter.

Ook zijn we te bereiken via +316 28 59 51 72

VPRO Import: Waar het fout ging

Wat gebeurt er als de rijken steeds rijker worden? David Sington gaat op zoek naar de onderliggende oorzaak van de financiële crisis. Drie jaar nadat de financiële crisis wereldwijd toesloeg, lijkt er niets veranderd te zijn. De overheid en het huidige politieke systeem blijven in grote mate afhankelijk van de financiële sector. Een sector die niet in staat lijkt te zijn om de veranderingen door te voeren en hun zaken transparanter te maken in een wereld waarin de rijken steeds rijker worden. Sington wil dat er dingen veranderen. Hij probeert uit te leggen wat de onderliggende oorzaak van de afgelopen crisis is. Bekende economen en experts komen aan het woord zoals vastgoed-expert Robert Shiller, winnaar van de Nobelprijs Joseph Stiglitz en historische econoom Louis Hyman. Verder legt Singtonon zijn oor te luister bij kenners van Wallstreet. Slachtoffers van de crisis komen ook aan het woord zoals Ed Andrews, economisch verslaggever bij de New York Times. Met een ironische knipoog wisselt Sington de interviews af met korte animaties en reclames uit de periode tussen de jaren dertig en zestig. De oorspronkelijke titel The Flaw verwijst naar de verkeerde vooronderstelling die ten grondslag ligt aan de in de economische vrije markttheorie van Alan Greenspan. Deze theorie gaat er van uit dat een vrije markt zichzelf corrigeert en stuurt zodat regulering door de overheid niet nodig is. Zelf gaf Greenspan tijdens een hoorzitting van het Amerikaanse Congres schoorvoetend toe dat hij dit niet had voorzien. De film laat goed zien hoe buitensporige inkomensongelijkheid leidt tot economische instabiliteit.

De 1 uur en 19 minuten durende docu is hier te zien

Hoe gaan we verder met de Occupy beweging?

Een voorstel van Michael Moore (naar Amerikaans model)

Vrienden,
Het afgelopen weekend heb ik aan een vier uur durende vergadering deelgenomen van de Occupy Wall Street activisten. Het is hun taak inzichten en doelstellingen naar buiten te brengen. Er waren meer dan veertig mensen aanwezig en de discussie was inspirerend én bekrachtigend.
Hieronder volgt de verklaring van de visie van deze Occupy bijeenkomst, aan de Algemene Vergadering van de Occupy beweging, en wij hebben dit aan hen voorgelegd.

Wij streven naar:

 • een wezenlijk vrije, democratische en rechtvaardige samenleving.
 • waarin wij, de mensen, bijeenkomen en onze problemen met consensus zelf oplossen.
 • waarin mensen worden aangemoedigd individueel en collectief verantwoordelijkheid op zich te nemen, en aan besluitvorming deel te nemen.
 • waarin wij in harmonie leren leven, door tolerantie en respect voor verscheidenheid, en de  afwijkende meningen van anderen verwelkomen.
 • waarin we civiele- en mensenrechten veiligstellen en een ieder beschermd is tegen schending van deze rechten d.m.v. tirannie en onrechtvaardige regeringen.
 • waar politieke en economische instituten zodanig te werk gaan, dat iedereen er profijt van heeft, en niet alleen de enkele bevoorrechte mensen.
 • waarin voor iedereen gratis scholing en ontwikkeling beschikbaar is, en niet uitsluitend gericht op een werkend leven, maar ook om zich als mens te kunnen ontplooien.
 • waar wij menselijke behoeften boven financiële winst stellen, opdat menswaardige levensomstandigheden verzekerd zijn, iets dat zonder openheid;  democratie, ondenkbaar is.
 • waar wereldwijd wordt samengewerkt aan bescherming van de planeet, zodat komende generaties verzekerd zijn van schone lucht, water en voedselvoorziening, en zullen kunnen genieten van de schoonheid en uitbundigheid van de natuur, net als de generaties vóór ons.

De volgende stap is het ontwikkelen van een lijst met specifieke doelstellingen en eisen.
Als één van de miljoenen mensen die aan de Occupy beweging deelnemen, doe ik, en met alle respect, mijn voorstellen van wat wij nu voor elkaar kunnen krijgen om de contrôle van ons land uit handen van die ene procent te halen, en het onverbloemd over te dragen aan de meerderheid van 99% van de bevolking.
Hier volgt wat ik aan de Algemene Vergadering van de Occupy beweging voorstel:

Voorstel van Michael Moore:

Wij willen 10 dingen:

 1. Afschaffing van belastingvoordelen van rijken, instelling van nieuwe belastingwetgeving voor de allerrijksten, evenals corporaties, en met inbegrip van belastingheffing op alle beursgenoteerde handelingen, want die betalen nu niets.
 2. Beboet iedere onderneming die banen naar andere landen overhevelt, ondanks dat ze in eigen land al winst maken. Onze banen zijn van onschatbare waarde en kunnen dus ons land niet uit geloosd worden, om geen andere rede dan dat iemand meer geld wil verdienen.
 3. Eis dat iedereen verhoudingsgewijs evenveel sociale zekerheid premie betaalt.
 4. Maak bindende afspraken voor de beurs en het bankwezen waarin hun manier van handelen is vastgelegd.
 5. Onderzoek de achtergrond van de crisis van 2008 en vervolg degenen die crimineel gehandeld hebben.
 6. Herziening van de lijst met prioriteiten van de overheidsuitgaven, inclusief het beëindigen van alle oorlogen elders plus wat wij daaraan uitgeven. Hierdoor zullen o.a. bibliotheken heropend kunnen worden, de infrastructuur verbeterd worden en vele andere civiele verbeteringen worden aangebracht zoals bv het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek dat de kwaliteit van onze levens bevordert.
 7. Verenig je met de rest van de vrije wereld en creëer één uitkerende instantie die een open en universele gezondheidszorg dekt waarmee iedere inwoner altijd en volledig gedekt is.
 8. Reduceer met onmiddellijke ingang de uitstoot van koolstoffen die de planeet vernietigen, en ontdek manieren waarop wij zonder olie kunnen leven, dat overigens zo wie zo tegen het eind van deze eeuw uitgeput zal zijn.
 9. Eis dat bedrijven met meer dan 10.000 werknemers hun directies dusdanig samenstellen dat 50% door de werknemers worden aangesteld. We kunnen nooit echt een democratie zijn, zolang de meeste mensen geen inbreng hebben bij de besluitvorming op de plek waar zij de meeste tijd doorbrengen: hun werkplek. (Voor de zakenlui die van deze gedachte alleen al de riedels krijgen doordat ze geloven dat werknemers geen verstand van zaken hebben: in Duitsland is een soortgelijke wet van kracht en dat heeft bijgedragen aan de leidende rol van Duitsland als exporteur.)
 10. Wij moeten zelf drie grondwettelijke wijzigingen indienen die in verregaande mate de huidige basisproblematiek aanpakken. Dat is:

a) Een grondwet waarin ons disfunctionerende kiesstelsel herzien wordt door 1) geen contributies meer toe te staan om verkiezingscampagnes  te financieren; 2) de verplichting dat alle verkiezingen openlijk gefinancierd worden; 3) Om de opkomst te verhogen worden alle verkiezingen tijdens het weekend gehouden; 4) Er voor zorgdragen dat iedere Nederlander bij de geboorte geregistreerd wordt als gerechtigde deelnemer aan  verkiezingen;  5) Afschaffing van deelname aan verkiezingen per computer, en eisen dat de stemmingen schriftelijk en dus op papier komen te staan.
b) Indiening van een grondwettelijke rectificatie waarin staat dat corporaties geen mensen zijn en dus geen constitutionele rechten hebben als burgers. In deze rectificatie zal tevens staan dat het collectieve belang altijd op de eerste plaats komt, en niet dat van de corporaties.
c) Invoering van het grondwettelijke recht op werk, gezondheidszorg, volwaardige educatie, inademing van schone lucht, schoon drinkwater, veilig voedsel, en een respectvolle en waardige behandeling en verzorging, ook op latere leeftijd, van ieder mens.

Vertel me wat je hier van vind. De Occupybeweging wordt door miljoenen gesteund. Het is een beweging die niet meer te stoppen is. Neem deel door je gedachtegoed met mij te delen of on line (at OccupyWallSt.org). Doe mee, of begin je eigen plaatselijke Occupy beweging. Bezet de pleinen en laat je horen. Je hoeft niet in een tentje te slapen om een Occupier te zijn. Alleen al door het te zeggen bén je een Occupier. Deze beweging kent geen leider of woordvoerder/ster; iedere deelnemer is een leider in  eigen omgeving,  school, werk etc.
Iedere Occupier is een vertegenwoordiger van de beweging voor een ieder die op je pad komt. Je bent aan niemand iets verschuldigd en je  hoeft ook niet om toestemming te vragen om in actie te kunnen komen.
We zijn nog maar tien weken oud, en toch zijn we al onderwerp van gesprek. Dit is de juiste tijd, de tijd waar we op gehoopt en we zo lang op  gewacht hebben. Het zàl gebeuren, het moèt gebeuren. NU. Neem geen afwachtende houding aan.  Grijp je kans. Dit is  waar het  in de hele wereld wezenlijk om gaat.

Wees blij en gegroet,
Hoogachtend, Michael Moore.

Bron

Hoe eerlijk is ons huidige economische systeem eigenlijk?

Met behulp van de –geloof niets, maar probeer zoveel mogelijk te begrijpen als je kunt– strategie ben ik de afgelopen weken druk bezig geweest om verschillende zaken van het economische systeem uit te pluizen. Dit was leerzaam, avontuurlijk en soms begreep ik opeens wat ze bedoelen met de doos van pandora. Ik deel hier graag mijn reis- en leerverslag in de hoop dat het andere mensen kan helpen om een beter begrip van het systeem te krijgen.

Hoe werkt ons huidige economische systeem?
De belangrijkste reden dat “de 99%” protesteert is waarschijnlijk omdat 99% van de mensen geen enkel idee hebben hoe het huidige economische systeem ingericht is. Bijna niemand kent de precieze mechanismen van hoe geld gemaakt wordt, door wie dit wordt gedaan, wie aan de touwtjes trekt van het geldsysteem, wat voor invloed rente heeft in een systeem, etc. “De 1%” lijkt goed van deze onwetendheid te profiteren.

Geld is Schuld
Geld wordt tegenwoordig gemaakt uit schuld, geld is schuld. Hiermee zijn de mensen die het recht hebben om leningen uit te geven in de vorm van schulden de mensen die het recht hebben om geld te maken. Overheden produceren slechts het tastbare geld zoals de munten en briefjes. Private banken zijn in het huidige economische systeem verreweg de grootste geldscheppers. Ook de Nederlandse Centrale Bank is vanaf 1998 volledig afhankelijk van private banken om aan geld te komen.
Een veelvoorkomend misverstand is dat mensen denken dat als ze geld lenen bij een bank dat dit het spaargeld is van andere mensen. Dit klopt niet en is dus niet waar. Banken scheppen de schulden die mensen aangaan uit het niets, maar gebonden aan bepaalde regels. Zo is het mogelijk dat zowel personen, bedrijven en overheden allemaal schulden kunnen hebben bij de bank. Nederland heeft een schuld van 400% van het BNP.  Het gaat hier over de totale schuld van overheid, bedrijfsleven en huishoudens bij elkaar. In concrete cijfers komt dit neer op 2380 miljard euro. Als we dit omzetten komt dit op een gemiddelde schuld van 143.000 euro per Nederlander.

Rente, de grote veroorzaker van verdeeldheid in rijkdom.
Dat banken geld mogen creëren is voor velen waarschijnlijk nieuw, wat dit recht echter interessant maakt is het feit dat banken rente over dat gecreëerde geld mogen vragen. Als we ervan uit gaan dat de gemiddelde rente op alle uitstaande schuld 5% is, dan verdienen de banken jaarlijks 119 miljard euro aan rentekosten aan de totale Nederlandse uitstaande schuld. Dit komt neer op 7125 euro per Nederlander. Het gemiddelde inkomen in Nederland in 2011 was 32.500 euro. Oftewel de gemiddelde Nederlander is 22% van de inkomsten kwijt aan rentelasten wat naar private banken gaat. Deze rentelasten zitten in persoonlijke rentelasten over leningen, ze zitten berekend in producten van bedrijven die rente aan private banken moeten betalen, en het zit in de belastingen om de rente op de staatsschuld te kunnen betalen. Als je dit in tijd om zou zetten, werkt de gemiddelde Nederlander jaarlijks 81 dagen “gratis” voor de mensen die deze rente opstrijken. Zo wordt duidelijk dat private banken veel geld verdienen doordat ze rente vragen over geld wat ze in de vorm van schulden zelf uit het niets hebben gecreëerd. Dit verklaart hun luxe bedrijfspanden op de mooiste locaties, de goede salarissen en bizar hoge bonussen voor “topbestuurders”.

De rente die bankiers mogen vragen over het gecreëerde geld zorgt ook voor een systematisch probleem. Om dit te begrijpen moeten we terug naar het principe dat geld schuld is. Banken creëren schulden voor mensen, maar mensen moeten naast het terugbetalen van de schuld ook rente betalen over die schuld, en dat geld is nooit gecreëerd. Er is altijd meer schuld (schuld plus rente) dan dat er geld (eerder gecreëerde schuld) in het systeem is. Dit mechanisme zorgt ervoor dat er altijd een schaarste aan geld is. En hierdoor wordt competitie tussen personen en bedrijven geforceerd door het systeem want ze moeten proberen het geld van elkaar binnen te krijgen omdat er niet genoeg geld is in het hele systeem. Degene die niet op tijd genoeg geld van anderen weet te pakken te krijgen zal failliet gaan. En als bedrijven failliet gaan of personen niet meer hun hypotheek betalen, wie krijgt dan de daadwerkelijke waardevolle zaken in handen zoals het bedrijf of de woning? Inderdaad de banken.

Een andere fundamentele systeemfout van dit mechanisme is  dat het uitgaat van de mogelijkheid om oneindig te kunnen groeien. Het systeem moet telkens meer schulden maken, (waar telkens meer rente over moet worden betaald aan private bankiers) om de telkens groter wordende schuldenberg te kunnen voldoen want anders implodeert het systeem. Het is echter niet mogelijk om oneindig te groeien op een aarde met natuurlijke grenzen waar de werkelijke waardevolle producten vandaan moeten komen. Doordat er telkens meer geld nodig is dwingt het systeem de gebruikers ervan om telkens meer zaken van de aarde op een of andere manier in het geldsysteem te drukken. Oftewel langzaam maar zeker wordt op alles en iedereen een prijskaartje geplakt. En alles wat in het geldsysteem wordt uitgedrukt is mooi voor bankiers want die beginnen vanaf dat moment de rente ervan af te romen.
Faillissementen, competitie tussen mensen en uitbuiting van de aarde zitten allemaal in het systeem ingebouwd. Net als de uiteindelijke implosie van het systeem.

De lusten, risico`s en lasten van het systeem zijn daarbij ook nog eens buitengewoon oneerlijk verdeeld. Als de mensen niet langer hun schulden kunnen voldoen komt het bezit in handen van de banken. Als de banken failliet gaan red de politiek ze met publiek geld. Voor banken is dit dubbel cashen omdat de overheid en daarmee dus het hele volk dan nog verder in de schulden bij banken komen te staan en ze zo dus nog meer aan jaarlijkse rentelasten naar de banken moeten overdragen. In Nederland is de staatsschuld door alle reddingsacties met bijna 100 miljard omhoog gegaan. Ook hierover zal rente moeten worden betaald in de komende generaties aan private banken die onze overheden wisten te overtuigen dat dit noodzakelijk was.

En het kan nog gekker. Bizar genoeg is het voor internationale private banken buitengewoon interessant om oorlogen te financieren. Het liefste zelfs aan zo veel mogelijk kanten tegelijk, want hoe verder nationale overheden in de schuld staan hoe meer geld zij aan rente op de uitstaande schulden verdienen. En laat oorlog nou een ideaal instrument zijn om meerdere overheden tegelijkertijd in de schulden te krijgen. Er is hierbij eigenlijk geen risico voor de banken want de bevolking van het land  moet de leningen terugbetalen die door de oorlogvoerende overheden worden aangegaan,  in de vorm van belastingen.

Uit onderzoek blijkt daarnaast dat het systeem van rente continue voor een verschuiving van rijkdom zorgt van de armste 80% van de bevolking naar de rijkste 10% van de bevolking. De overige 10% betaalt en ontvangt ongeveer evenveel rente tijdens het leven. We zagen net dat de gemiddelde Nederlander jaarlijks in totaal 7125 euro aan rentelasten betaald. Dit komt neer op rond de 20 euro per dag. De 80% van de armste Nederlanders betalen dus dagelijks 20 euro aan de rijkste 10% die hiermee 160 euro per dag verdienen. Als iemand wil profiteren van dit systeem moet die persoon minimaal 7125 euro aan rente weten te vangen over het eigen vermogen. Als dit wordt berekend uitgaande van een positief rentepercentage van 3%, dan is er een eigen vermogen nodig van rond de 240.000 euro, zonder enige eigen schulden uiteraard,  voordat mensen gaan profiteren van dit systeem. Als schrijver van dit stuk moest ikzelf constateren dat ik bij de 80% hoor. Wat wederom interessant is om te bedenken is dat hoe verder dit mechanisme schuift hoe sterker deze effecten worden. Uiteindelijk zullen er telkens meer mensen van de 80% zijn die niet meer hun leningen kunnen betalen waardoor ze hun bezittingen gedwongen moeten verkopen. Deze bezittingen die in tegenstelling tot het door banken gecreëerde geld een echte waarde hebben voor het voortbestaan kunnen dan vervolgens goedkoop worden opgekocht door de rijkste 10%.
Dit klinkt wellicht ongeloofwaardig maar zo werkt het systeem in opzet en dit verklaart ook dat 147 bedrijven 40% van de totale rijkdom van de wereld in handen kunnen krijgen (originele onderzoek). Als we de top 20 van deze bedrijven bekijken zien we dat dit bijna uitsluitend private bedrijven zijn die het recht hebben om geld te creëren.

Bronnen voor meer informatie:
Eerdere artikelen (deel 123) op visionair over geldcreatie en over rente.
Money as Debt I (NL ondertiteling)
Money as Debt II, Promises Unleashed
Zeitgeist Addendum (NL ondertiteling)
Zeitgeist III, Moving Forward (NL ondertiteling)
The Money Fix (NL ondertiteling)
90 minuten Willem Middelkoop over het huidige bankensysteem. (Nederlands)
The American Dream (NL Ondertiteling)
Interest and Inflation Free Money by Margrit Kennedy (pdf Engels) 

Wie heeft het recht op geldcreatie en waarom?
Het recht op geldcreatie en daar rente over mogen vragen is wellicht het grootste voorrecht dat iemand kan hebben. Voor wie wil weten hoe er in het verleden gevochten is tussen overheden en private bankiers om dit recht op geldcreatie in handen te krijgen is de documentaire The Money Masters een absolute aanrader. Zij laten zien dat er meer dan een paar Amerikaanse presidenten voor om het leven zijn gebracht en dat er verschillende oorlogen om zijn gevoerd zowel in Europa als Amerika in de afgelopen 500 jaar. Het feit is dat de private bankiers op dit moment in de geschiedenis gewonnen hebben. En dat hadden we net al gezien aangezien het zo mogelijk is voor slechts 147 bedrijven om 40% van de wereldrijkdom in bezit hebben. Het lijkt de strijd dus waard geweest te zijn.

In Nederland zijn de meeste banken in private handen en staan onder toezicht en controle van de centrale bank met de misleidende titel van De Nederlandsche Bank. Want wie heeft eigenlijk de controle over De Nederlandsche Bank? Interessant of dubieus genoeg blijken dit vooral de rijkste bedrijven, (o.a. Shell, Phillips, ING) en steenrijke Nederlandse families zoals Fentener van Vlissingen en onze koninklijke familie te zijn. De Nederlandse overheid levert slechts 1 van de 10 bestuursleden en kan maximaal een inbreng van 33% hebben… Lees hier het hele artikel. Wat daarbij interessant is om te vermelden is dat Koning Willem de Derde van Oranje (zie 3 min 43) ervoor zorgde dat de contole over de centrale bank van Engeland van de overheid werd verplaatst naar private bankiers.

Na de invoering van de Euro, zijn alle centrale banken van deelnemende landen weer geconcentreerd in de Europese Centrale Bank en hoewel de naam doet vermoeden dat dit onder invloed en controle van de Europese regering staat is dit niet het geval aangezien alle leden stuk voor stuk worden voorgedragen uit de private bankensector. En de overige onderdelen van Europa expliciet geen invloed mogen uitoefenen op de ECB of de “nationale” centrale banken.
“Members of the Executive Board are appointed from private banking circles, by agreement of heads of government of member states after “consultation” with the Council of Ministers and the European Parliament.  This is the most powerful institution in the E.U. It has total and independent control over the amount of money and credit in circulation, and thus the general level of economic activity, at a given time throughout those member states who sign up for monetary union.” Lees hier het hele stuk.

Alle centrale banken zowel nationaal als Europees  en ook de Amerikaanse FED, staan onder controle van de rijkste 1%  en enige mogelijkheid tot democratische invloed hierop vanuit nationale overheden en vanuit Europa is hierbij  afwezig. Ik moet eerlijk zeggen dat het mij nog steeds niet duidelijk is of dit iets is waar we ons zorgen over zou moeten maken of niet. Tot zover is het redelijk goed gegaan met de economie in Europa maar het is op zijn minst opmerkelijk dat het geldcreatie proces en de banken die hier de rechten van hebben volledig in handen lijken te liggen van de rijkste 1%.

Bronnen voor meer informatie:
Inside Job (oscaarwinnaar beste documentaire 2010)
The Money Masters
The Secret of Oz
Ring of Power: Empire of the City

Tot slot
Tot zover een verslag van mijn zoektocht in begrip over het huidige economische systeem. Ik begrijp dat mijn begrip verre van perfect kan zijn dus constructieve opmerkingen en aanvullende informatie is zeer welkom. Ik zou echter iedereen willen aanraden om zichzelf hier echt in te gaan verdiepen. Gemiddeld betaalt iedere Nederlander jaarlijks meer dan 7000 Euro (22% van het gemiddelde inkomen) aan rentelasten. Als je jaarlijks niet minsten net zoveel rente ontvangt dan hoor jij bij de 80% die de nadelen van dit systeem ondervindt. Gemiddeld werkt elke Nederlander jaarlijks 81 dagen voor de rijkste 1% door de werking van rente in ons systeem. Door samen dit systeem zo goed en scherp mogelijk in beeld te krijgen kunnen we het systeem verbeteren en ervoor zorgen dat geld optimaal zijn oorspronkelijke doel vervult. Het uitwisselen van waardevolle zaken tussen mensen op een eerlijke manier waarbij het geldsysteem een middel is voor het voortbestaan van alle mensen en niet waar mensen een middel zijn van een geldsysteem wat een kleine groep rijke mensen aan de top enorm lijkt te bevoordelen.

In de toekomst van onze economie (deel 12 en 3) kunnen mensen alvast een aantal oplossingen vinden om zelf lokaal systemen van uitwisseling op te zetten. Dit soort complimentaire systemen zijn ideaal om jezelf minder afhankelijker te maken en jezelf gedeeltelijk te onttrekken aan dit soort supersystemen. Daarnaast is het wellicht verstandig om te discussiëren over of het recht van geldcreatie wel in handen van private banken zou moeten blijven. Het lijkt eerlijker om dit recht terug te brengen in handen van de overheden zelf zodat de enorme voordelen van dit systeem naar de hele bevolking terug kunnen vloeien. Maar zoals ik eerder al zei is mij niet duidelijk wat het handigst zou zijn dus als mensen hier informatie en ideeën bij hebben…

Bron

Agenda week 4

Woensdag 30 november 2011 – 20:00 uur – Filmavond

Deze week is de documentaire ‘The corporation’ te zien.

De documentaire probeert in kaart te brengen wat de macht is van grote bedrijven in onze kapitalistische samenleving. En hoe die macht steeds vaker lijkt te ontsporen. Na de val van het communisme is het kapitalisme in Amerika tot grote winnaar uitgeroepen. ‘The Corporation’ probeert die triomfantelijke glimlach van het kapitalistische gezicht te slaan. Al is dit het systeem zelf inmiddels al behoorlijk gelukt in de context van de kredietcrisis.

De filmavond is een avond – iedereen is welkom, of je nu bij Occupy Dordrecht betrokken bent of niet.

Donderdag 01 december 2011 – 19.30 uur – Open discussieavond
Het thema van de discussieavond is het banksysteem, en de volgende twee stellingen zullen in eerste instantie besproken worden:

 • Waar liggen de problemen in het banksysteem?
 • Wat zouden mogelijke oplossingen zijn voor deze problemen?

De discussieavond is een open discussieavond – iedereen is welkom, of je nu bij Occupy Dordrecht betrokken bent of niet.

Zondag 05 december – 15:00 uur – Occupoetry – Verschillende dichters (onder voorbehoud)

Zondag 27 november j.l. heeft Scotch bij ons opgetreden (foto’s en video’s volgen snel). Dit is bij velen in de smaak gevallen en dus willen we de komende zondagen invullen met muziek en poëzie. Deze zondag zullen verschillende dichters hun voordracht houden bij Occupy Dordrecht.

Agenda week 3

Dinsdag 22 november 2011 – 19.00 / 19:45 uur – Protest Dordrechtse Manege

“Aanstaande dinsdag zal de Dordrechtse Manege protesteren bij het stadskantoor om te proberen dat de gemeenteraad van gedachte veranderd en in gaat zien dat de DORDRECHTSE MANEGE MOET BLIJVEN! We vertrekken met een aantal paarden en zoveel mogelijk mensen vanaf de manege omstreeks 19.00uur. Vanaf daar zullen we in een hopelijk GROTE stoet richting stadskantoor vertrekken. Indien je geen tijd/zin/ter been bent om mee te lopen in onze stoet kom dan rond kwart voor 8 naar het stadskantoor!” Meer informatie is hier te vinden.

Occupy Dordrecht zal zich solidair opstellen tegenover dit protest en wij zullen de Dordrechtse Manege steunen met behulp van alle voorzieningen die wij voorhanden hebben.

Woensdag 23 november 2011 – 20:00 uur – Filmavond

Woensdag aanstaande staat er wederom een filmavond op het programma in de grote witte tent. Welke documentaire er vertoond zal gaan worden is op dit moment nog niet bekend, maar ga er vanuit dat het informatief en leerzaam zal zijn!

De filmavond is een avond – iedereen is welkom, of je nu bij Occupy Dordrecht betrokken bent of niet.

Donderdag 24 november 2011 – 19.30 uur – Open discussieavond
Het thema van de discussieavond is het banksysteem, en de volgende twee stellingen zullen in eerste instantie besproken worden:

 • Waar liggen de problemen in het banksysteem?
 • Wat zouden mogelijke oplossingen zijn voor deze problemen?

De discussieavond is een open discussieavond – iedereen is welkom, of je nu bij Occupy Dordrecht betrokken bent of niet.

Zondag 27 november 2011 – 15:00 uur – Akoestisch live optreden – SCOTCH

Zondag 27 november zal Scotch een akoestisch live optreden verzorgen voor Occupy Dordrecht. Natuurlijk is iedereen hiervoor meer dan welkom! Ken je Scotch niet? Hier vast een voorproefje!